STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

SŁUŻBA ZASTĘPCZA

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCIAKTUALNOŚCI

DLACZEGO 669.....

 

Jednostkę OSP włącza się do KSRG na podstawie POROZUMIENIA
w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO.

Porozumienie zawierają trzy zainteresowane strony tj.
1. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, czyli strona, która utrzymuje gotowość bojową jednostki,
2. Odpowiedni terytorialnie Komendant Powiatowy/Miejski Państwowej Straży Pożarnej,
3. Zainteresowana OSP, którą reprezentują Prezes i Naczelnik OSP.

Podpisane porozumienie akceptuje (bądź nie) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Zapisy porozumienia w sposób szczegółowy traktowane są w poniżej wymienionych przepisach prawnych:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 147, poz. 1230 –  tekst jednolity).

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 nr 147 poz. 1229
z późn. zm./ 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. nr 121, poz. 798).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz. U. nr 94, poz. 598 z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. nr 111, poz. 1311).

Dotychczas do KSRG wyznaczony był tylko jeden samochód.

Obecnie do KSRG włącza się całą jednostkę, czyli wszystkie samochody będące w podziale bojowym
oraz strażnicę.

Dlatego też dotychczas tylko jeden samochód w OSP miał numery operacyjne zaczynające się od 669. pozostałe miały 667. Obecnie wszystkim nowym samochodom w jednostkach włączonych do KSRG będą nadawane numery 669 M .., a stare numery sukcesywnie wymieniane na "9". Prosimy, aby jednostki OSP, które same zaczną wymieniać końcówki numerów zgłaszały ten fakt do tut. Wydziału Operacyjnego - tel. 0-22-725-51-11 wew. 105 lub 0-662-164-345. Powyższą informację przekażemy również na najbliższej Naradzie Powiatowej.

ps. taką innowację wprowadzono już na nowym samochodzie Man w OSP Stare Babice (669 M 72)AKTUALNOŚCI 2008

AKTUALNOŚCI 2007

AKTUALNOŚCI 2006

AKTUALNOŚCI 2005


od 4 stycznia 2008 roku jesteś  gościem aktualności

*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2008 "mistar72"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color