logo PSP

"998"

herb powiatu warszawskiego zachodniego

"112"

AKTUALNOŚCI KP PSP

 * 17.12.2005. *
ARTYKUŁY O NASZYCH STRAŻAKACH W "STRAŻAKU"

 

W ostatnim numerze Ogólnopolskiego "Strażaka" 12/2005 zamieszczono artykuł Marka Amerskiego 

o Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie i artykuł Mariusza Jankiewicza o wizycie na Ukrainie.

 

1. STRAŻ MOJEGO DZIADKA

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie (woj. mazowieckie) należał kiedyś mój dziadek Czesław Czarnecki. Dopiero po latach dowiedziałem się, że pełnił w niej odpowiedzialne funkcje naczelnika i skarbnika.


STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

KIEROWNICTWO

POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA

TELEFONY DO KP PSP

CHARAKTERYSTYKA POWIATU

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI 
W POWIECIE

STATYSTYKI

JEDNOSTKA
RATOWNICZO-GAŚNICZA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

KSIEGA GOŚCI

DOJAZD DO KP PSP

LINKI

 

webmaster:

    

 

           Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie została założona w 1919 r. Pierwszym prezesem został wybrany ks. prałat Czesław Komorowski, a Naczelnikiem Ludwik Szulc. Do drużyny czynnej wstąpiło 21 osób. W latach 1925 - 1930 dzięki ofiarności członków i mieszkańców wsi straż została wyposażona w dwa samochody strażackie, motopompę, trzystumetrowego węża i sprzęt pomocniczy. w 1925 roku przy OSP powstał 28-osobowy zespół orkiestry dętej 
i drużyna samarytanek. W 1938 roku rozpoczęła się budowa murowanej strażackiej remizy, której ukończeniu przeszkodziła wojna - 17 września 1939 roku cały dobytek OSP spłonął. Otwarcie nowej remizy nastąpiło dopiero 1 958 roku. W 1921 roku OSP otrzymała pierwszy sztandar, który spalił się podczas wojny, drugi sztandar w 1946 roku, trzeci w 1969 roku, a czwarty w 1998 roku. OSP liczy 60 członków: 28 czynnych, 4 honorowych, 2 wspierających, 5 w KDP, 21 w MDP - w dwóch drużynach żeńskich i 1 męskiej. OSP dysponuje dwoma samochodami: starem 244 GBM, Starem 266 GBM, ma 4 motopompy, dwa zestawy ratownictwa medycznego PSP-R1, dwa agregaty prądotwórcze, dwie piły spalinowe, pompę szlamową i pływającą.

           OSP Leszno należy do KSRG od 1995 roku. Druhowie są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swoich strażackich obowiązków - Szkolenie dla dowódców sekcji ukończyło 17 członków, naczelników 4, a ratownictwa medycznego 6 osób. Najstarszym druhem jest Franciszek Czupryński, który niedawno ukończył 90 lat. Prezes OSP Włodzimierz Żabka, który pełni także funkcję wiceprezesa ZOP warszawsko - zachodniego i jest znanym działaczem w kręgach krwiodawców, przeszedł do OSP Leszno po likwidacji Zakładowej OSP w Julinku przy bazie technicznej cyrków polskich. - ojciec był sekretarzem OSP,
a ja do straży wstąpiłem do straży jako trzynastolatek - stwierdził Prezes.
Naczelnik Tadeusz Pruski "wciągnął" do straży całą swoją rodzinę: synów - Jacka, Mariusza i Łukasza, córki - Agnieszkę i Łucję, 
a nawet żonę - Danutę. Agnieszka Pruska należy do OSP od dwóch lat. - Od dziecka chciałam być w straży, fascynowało mnie jak strażacy gasili pożary. Wcześniej nie było tu koleżanek w moim wieku. Zaczęło się od trzech - namówiła jeszcze dwie koleżanki 
o dwa lata ode mnie młodsze, aby wstąpiły do OSP. Chciałabym odbyć szkolenie i brać udział w akcjach.

           - Do wstąpienia do straży namówiły mnie koleżanki - powiedziała Katarzyna Wasilewska, która "wciągnęła" swoją siostrę Renatę. - Podoba mi się atmosfera i to, że poznałam wiele koleżanek i kolegów, że mogę się tu wiele nauczyć. - Tworzymy w straży rodzinę - do każdego można zwrócić się ze swoimi problemami - oznajmił Tomasz Zarzycki. - Mój dziadek jest strażakiem 
w Radzyminie. Po ukończeniu liceum chciałbym zdawać do SGSP a jak się nie uda dostać to do szkoły aspirantów w Poznaniu lub Krakowie. W wakacje w 2007 roku odbędę przeszkolenie 
i będę mógł wziąć udział w akcjach. Tera ćwiczę i staram się to, co robię, robić jak najlepiej.

           - Trafiłem do OSP przez tatę, kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych tworzyła się drużyna młodzieżowa, starszy brat Jacek należał już wcześniej - powiedział Łukasz Pruski. - Jestem w straży z powołania, zawsze chciałem pomagać ludziom. Jestem ratownikiem po szkoleniu medycznym i pogłębiam swoją wiedzę - myślę o studniach medycznych.

          Druhowie na rzecz jednostki zrzekają się ekwiwalentu za udział w akcjach. Za te pieniądze raz w roku są dokonywane najpotrzebniejsze zakupy. Najpilniejsze to: lekki samochód do ratownictwa drogowego oraz umundurowanie bojowe i wyjściowe.
W tym roku było już ponad 100 wyjazdów, z czego 3/4 to pożary lasów. Ostatnią największą akcją był wyjazd do likwidacji skutków wichury, która przetoczyła się przez gminę w końcu lipca tego roku. Powalone drzewa zablokowały drogi, trzeba było je usuwać z linii energetycznych i posesji. Akcja trwała trzy dni. W użyciu były nie tylko obie pilarki, będące na wyposażeniu OSP, ale także kilka prywatnych będących własnością strażaków.

           W OSP Leszno jest dużo młodzieży. Rodzinna atmosfera przyciąga coraz więcej młodych ludzi. Czują się oni potrzebni innym, mają ambicje czynnego włączania się w strażacką działalność. Dają nadzieje starszym druhom, dumnym z dotychczasowych dokonań, że 86 -letnia tradycja przetrwała.

W piśmie na stronie 18 zamieszczono również wspomnienie o Czesławie Czarneckim.

2. Z WIZYTĄ NA UKRAINIE

           O wizycie na Ukrainie i jej przebiegu można wyczytać także na stronie 35. Wycieczka zorganizowana wspólnie przez OSP Stare Gnatowice i Komendę Powiatową PSP 
w powiecie warszawskim zachodnim miała bogaty program w tym m.in:

złożenie biało-czerwonych kwiatów na Cmentarzu Łyczakowskim - Orląt Lwowskich, zwiedzanie Muzeum Lwowskiej Straży Pożarnej, oraz zwiedzanie Tarnopola i znanego 
z "Ogniem i Mieczem" Zbaraża.

*** POŻAR *** WYPADEK *** AWARIA ***

jesteś  gościem tej strony

ostatnia aktualizacja: 17.12.2005. godz. 22.00

© 2005 "mistar72"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color