STRONA GŁÓWNA

KADRA JRG

OTWARCIE JRG

SAMOCHODY

SPRZĘT

ĆWICZENIA

ZAWODY

DZIEŃ STRAŻAKA

WYJAZDY

INSPEKCJE W JRG

KP PSP BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM STRAŻACKIEĆWICZENIA JRG

(przykłady)

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w ramach
"Rocznego Planu Szkolenia Zawodowego"
 co najmniej raz w miesiącu organizuje
"ćwiczenia na obiekcie".

Obiekty (szkoły, hotele, magazyny, zakłady
produkcyjne) wybierane są tak, aby w każdym miesiącu
poznać specyfikę innego obiektu.
W roku 2006 ćwiczyliśmy m. in. w firmie "Bantex"
w Błoniu, Gimnazjum i Liceum w Błoniu,
w firmie "Kazgood" w Błoniu, w Szkole Podstawowej
w Starych Babicach ... WIĘCEJ
oraz Zakładzie Produkcyjnym "Libella" w Koczargach
Starych ... WIĘCEJ. W październiku ćwiczyliśmy
też w Zakładzie dla Ociemniałych
w Laskach ... WIĘCEJ


W roku 2005 przeprowadzono ćwiczenia m. in. w "Polmosie"
w Józefowie, DPS w Bramkach i Centrum Dystrybucyjnym "Prologis"
w Kopytowie.

Bardzo często (praktycznie zawsze) do udziału w takich ćwiczeniach
zapraszane są również Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy,
w której znajduje się obiekt.

Strażacy zapoznają się z charakterystyką zakładu, warunkami
ewakuacji ludzi i mienia, usytuowania głównych wyłączników prądu,
gazu i wody, lokalizacją hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
oraz drogami dojazdowymi i możliwością manewrowania
samochodami pożarniczymi.

Komenda Powiatowa PSP organizuje również ćwiczenia z udziałem
wszystkich służb współdziałających na terenie powiatu.
Takie ćwiczenia odbyły się w 2005 i 2006 roku na terenie
Warszawskiego Rolno Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach
koło Ożarowa ...
WIĘCEJ.


PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA NA OBIEKTACH
2007
SZKOŁA OŻARÓW MAZ. 2007
VIKO STARE BABICE 2007
SZPITAL DZIEKANÓW LEŚNY 2007
TABAZA MOŚCISKA 2007
PKS BŁONIE 2007
2008
TROPIC KOCZARGI NOWE - STYCZEŃ 2008
WIEŻOWIEC OŻARÓW MAZ. - LUTY 2008
ICDS ŁOMIANKI - MARZEC 2008
ZAKŁAD DLA OCIEMNIAŁYCH W LASKACH - KWIECIEŃ 2008
STYRMANN GAWARTOWA WOLA - MAJ 2008

CAZET ŁAZY - WRZESIEŃ 2008

REMO-CAR ŚWIĘCICE - PAŹDZIERNIK 2008
ZESPÓŁ SZKÓŁ BIENIEWICE - LISTOPAD 2008
TECHNOBUD STARE BABICE - GRUDZIEŃ 2008
2009
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA BIAŁUTY - STYCZEŃ 2009
FERNIKO (ESTYMA) KAMPINOS - LUTY 2009
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LESZNIE - MARZEC 2009
PROLOGIS W KOPYTOWIE - KWIECIEŃ 2009
JAGO W BIENIEWIE - WRZESIEŃ 2009
FM LOGISTIC W PASSIE - PAŹDZIERNIK 2009
2010
"SEALED AIR" DUCHNICE - LUTY 2010
"CORAL" LESZNO - MARZEC 2010
"GOLDFOAM" WIKTORÓW - KWIECIEŃ 2010

PŁYWALNIA MIEJSKA MOSiR W OŻAROWIE MAZ. - WRZESIEŃ 2010

PKN "ORLEN" S.A. - TERMINAL W MOŚCISKACH - WRZESIEŃ 2010
"PAGO" STARE GNATOWICE - PAŹDZIERNIK 2010
"BAYER" PASS K. BŁONIA - GRUDZIEŃ 2010
2011
"TELEFONIKA KABLE" OŻARÓW MAZ. - LUTY 2011
ZAKŁAD DLA OCIEMNIAŁYCH W LASKACH - MARZEC 2011
ZDARZENIE MASOWE W LESZNIE "BUS-2011" - KWIECIEŃ 2011
ZDARZENIE MASOWE W BŁONIU "STRUMYK-2011" - MAJ 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMIANKACH - WRZESIEŃ 2011
MAGAZYN KOLPORTER KE-X W MOŚCISKACH - PAŹDZIERNIK 2011
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STARYCH BABICACH - LISTOPAD 2011
2012
HALA MAGAZYNOWA EUROCASH W MIEJSCOWOŚCI PASS - PAŹDZIERNIK 2012
2013
HALA MAGAZYNOWA TRADIS W MIEJSCOWOŚCI PASS - LUTY 2012

ĆWICZENIA W FIRMIE BAYER CROPSCIENCE (ZDR)

ĆWICZENIA NA WRSRH W BRONISZACH

2013
FM LOGISTIC W PASSIE - LUTY 2014
c.d.n.

innymi ćwiczeniami były również "Manewry Leśne" w ramach 10 Kompanii Gaśniczej WOO "Nowy Dwór" ...

 

MANEWRY LEŚNE - 29 CZERWCA 2007 ROKU

 

W piątek (29.06.2007) o godz. 15.00 na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w lasach pomiędzy miejscowościami
Kępiaste i Zaborówek odbyły się ćwiczenia 10 Kompanii Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, który tworzą wytypowane
jednostki OSP z powiatów legionowskiego, nowodworskiego i warszawskiego zachodniego oraz Warszawy. Do udziału
zapraszamy jednostki z Naszego plutonu tj. OSP Laski, OSP Stare Gnatowice i OSP Ursus oraz inne tj. OSP Leszno,
OSP Czarnów, OSP Zaborów, OSP Łubiec i OSP Stare Babice.

Wyznaczono dwa rejony koncentracji w Kępiastym i Zaborówku (widoczne w galerii nr 3). Trzech pozorantów podpalało swoje
ogniska (galeria 1 i 2), po czym po gruntownym sprawdzeniu radiotelefonów na 4 kanałach ZACHÓD 998 dał sygnał
do rozpoczęcia manewrów. Założenie było realizowane zgodnie z przekazanym wcześniej scenariuszem. Poszczególne jednostki
wykonywały swoje zadania, aż do mementu lokalizacji pożarów i ich ugaszenia. Następnie na polanie o wdzięcznej nazwie
"Zielona Karczma" podsumowano całość i skonsumowano przygotowaną wcześniej grochówkę.
Za udział wszystkim druhnom i druhom dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich trzech galerii - każda jest inna, choć o tym samym.

GALERIA NR 1

GALERIA NR 2

GALERIA NR 3


w związku z rozwiązaniem Kompanii NDW staramy się ćwiczyć sami

 

MANEWRY LEŚNE - 28 CZERWCA 2008 ROKU

 

28 czerwca 2008 roku około 11.00 w miejscowości Pociecha (gm. Izabelin)
odbyły się Manewry (ćwiczenia) Leśne,  do udziału w których wyznaczone zostały
JRG Błonie oraz niżej wymienione jednostki OSP:
Izabelin, Laski, Łomianki, Stare Babice, Borzęcin Duży, Ożarów Maz., Święcice,  Zaborów,
Leszno, Czarnów, Kampinos, Strzyżew i Stare Gnatowice.
Las rośnie wolno, a płonie szybko, jednak strażakom szybko udało się opanować ogień,
a cały przebieg i błędy omówiono na odprawie po ćwiczeniach.


GALERIA NR 1

GALERIA NR 2 

MANEWRY LEŚNE - 26 CZERWCA 2009 ROKU

 

 

26 czerwca 2009 roku około 17.00 w miejscowości Szymanówek (gm. Leszno)
 odbyły się Manewry (ćwiczenia) Leśne, pod kryptonimem "SZLAK MILIONERA 2009"
 do udziału w których wyznaczone zostały JRG Błonie, siły KPN
oraz niżej wymienione jednostki OSP:
OSP Leszno, OSP Czarnów, OSP Zaborów, OSP Łubiec, OSP Gawartowa Wola, OSP Kampinos,
OSP Strzyżew, OSP Stare Gnatowice, OSP Wiejca, OSP Stare Babice, OSP Borzęcin Duży,
OSP Izabelin, OSP Laski, OSP Błonie, OSP Ożarów Maz., OSP Święcice

Ćwiczenia były urozmaicone nieoczekiwanymi przeszkodami,
które utrudniały jednostkom dojazd do miejsca działań.


GALERIA PIOTRA KANUTA

GALERIA TOMASZA JANOWSKIEGO 

MANEWRY LEŚNE 2010 ROKU

 

Z uwagi na prowadzone działania (akcje powodziowe) w Gminie Łomianki,

manewry leśne, które miały odbyć w maju w gm. Łomianki (Góra Rabego) zostały odwołane. 

MANEWRY LEŚNE - 17 CZERWCA 2011 ROKU

 

 

17 czerwca 2011 roku około 17.00 w miejscowości Granica (gm. Kampinos)

odbyły się Manewry (ćwiczenia) Leśne, pod kryptonimem "ZALASEK 2011"

 do udziału w których wyznaczone zostały JRG Błonie, siły KPN oraz niżej wymienione jednostki OSP:

OSP Kampinos, OSP Strzyżew, OSP Stare Gnatowice, OSP Wiejca, OSP Zawady, OSP Szczytno,

OSP Leszno, OSP Czarnów, OSP Zaborów, OSP Stare Babice, OSP Borzęcin Duży,

OSP Izabelin, OSP Laski, OSP Błonie, OSP Bieniewice, OSP Ożarów Maz., OSP Święcice, OSP Łomianki.


      


Manewry leśne były urozmaicone nieoczekiwanymi przeszkodami, które utrudniały jednostkom dojazd

do miejsca działań. Ćwiczenia były również dynamiczne, a zmieniająca się sytuacja pożarowa

wymogła na jednostkach i dowodzących bieżące monitorowanie sytuacji, przegrupowywanie sił i środków

i wypracowanie koncepcji w trakcie rozwoju sytuacji pożarowej. Trzy wcześniej nieznane ćwiczącym epizody,

które się odbyły (pożar poszycia w lesie, pożar i obrona budynków w skansenie, pożar wierzchołkowy lasu

i obrona Muzeum Dydaktycznego) wykazały, że jednostki są dobrze przygotowane do prowadzenia

tego rodzaju działań. Przebieg ćwiczeń omówiono na zbiórce bezpośrednio po ich zakończeniu,

poczym każdy z ćwiczących miał możliwość skosztowania strażackiej grochówki.


GALERIA KATARZYNY KOSIŃSKIEJ

GALERIA PIOTRA KANUTA 

MANEWRY LEŚNE 2012 ROKU

 

18 października 2012 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

odbyły się ćwiczenia współdziałania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

powiatu sochaczewskiego oraz warszawskiego zachodniego

pod kryptonimem "Lasocin 2012". Tematem manewrów było prowadzenie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu.

 

 

OPIS I FOTOGALERIA
© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color