STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

REGULAMIN KP PSP

HISTORIA KP PSP

SŁUŻBA ZASTĘPCZA

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

"SLP-2009"AKTUALNOŚCI

ĆWICZENIA W ŁOMIANKACH

 


W dniu 27 września 2011 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73
przeprowadzone zostały ćwiczenia z udziałem zastępów gaśniczych z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Łomianek
i Dziekanowa Polskiego oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Błonia. Ćwiczenia zostały zorganizowane
na podstawie Rocznego Planu Doskonalenia Zawodowego JRG Błonie.

Ćwiczenie praktyczne, przed wykonaniem którego stanęli strażacy zakładało pożar w kuchni szkolnej stołówki na I piętrze,
z jednoczesną ewakuacją dwóch pracujących tam kobiet. Po wykonaniu wszystkich założonych wcześniej elementów
strażacy podsumowali przebieg ćwiczeń na specjalnie zorganizowanej zbiórce, po czym zapoznali się z charakterystyką
i topografią obiektu oraz stanem sieci hydrantowej na ulicach zlokalizowanych wokół tej placówki.

Warto zaznaczyć, że ćwiczenia straży pożarnej poprzedziło Praktyczne Sprawdzenie Ewakuacji (PSE),
które wszystkim uczniom i całemu personelowi przypomniało zasady prawidłowego postępowania
w przypadku wystąpienia prawdziwego zagrożenia. Ewakuacja przebiegła sprawnie, a uczniowie, nauczyciele
i pracownicy pomocniczy zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zebrali się we wcześniej zaplanowanych miejscach.

Tą część w obecności dzieci i wychowawców podsumowali oficerowie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
z Błonia, którzy podczas przeprowadzania PSE przypatrywali się poczynaniom łomiankowskich uczniów i nauczycieli.

zdjęcia: Katarzyna Kosińska
od 4 stycznia 2008 roku jesteś  gościem aktualności

*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2011 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color