STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCIEMERYCI i BYLI PRACOWNICY KP PSP

ONI PRACOWALI RAZEM Z NAMI
foto obok z galerii SGSP


lp.

imię
i nazwisko

status

stopień
pożarniczy

stanowisko

daty skrajne
stosunku
służby/pracy

przyczyna
zwolnienia

1

Andrzej
Wasilewski

pracownik
cywilny
pomocniczy

-

technik

01.07.2000
31.12.2000

umowa
na czas
określony

2

Zbigniew
Bolesław
Bujnik

funkcjonariusz

ogniomistrz

pomocnik
dyżurnego
operacyjnego

01.01.2000
30.06.2003

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne

3

Jędrzej
Michalak

funkcjonariusz

starszy
kapitan

dowódca
zmiany

01.01.2000
30.11.2004

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne

4

Ewa
Karwize

pracownik
służby
cywilnej

-

referent

20.09.2004
15.03.2005

umowa
na czas
określony

5

Joanna
Krystyna
Rutkowska

funkcjonariusz

starszy
ogniomistrz

główny
księgowy

01.03.2000
27.02.2006

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne

6

Karol
Bogusław
Kałuski

strażak
służba
zastępcza

-

-

01.04.2005
18.07.2006

zawieszenie
odbywania
służby

7

Marcin
Skoczylas

funkcjonariusz

młodszy
aspirant

starszy
ratownik

01.08.2006
31.01.2007

przeniesienie
służbowe
do KP PSP
w Lipsku

8 Adam
Michotka
funkcjonariusz młodszy
aspirant

starszy
ratownik

01.08.2006
31.05.2007
przeniesienie
służbowe
do KP PSP
w Piasecznie

9

Wiesław Wacław
Wara-Wąsowski

funkcjonariusz

aspirant

dowódca
zmiany

01.03.2005
30.06.2007

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne

10

Waldemar
Ślesiński

funkcjonariusz

sekcyjny

starszy
ratownik

01.12.2004
31.07.2007

przeniesienie
służbowe
do KP PSP
w Sochaczewie

11

Maciej
Rutkowski

strażak
służba
zastępcza

-

-

11.12.2007
25.11.2007

zawieszenie
odbywania
służby

12

Krzysztof
Dymiński

funkcjonariusz

młodszy
ogniomistrz

starszy
operator
sprzętu
specjalnego

01.12.2004
07.03.2008

zwolnienie
na własną
prośbę 

13

Grzegorz
Wolczyk

funkcjonariusz

starszy
ogniomistrz

starszy
ratownik
kierowca

01.12.2004
30.04.2008

przeniesienie
służbowe
do KP PSP
w Mławie

14

Piotr
Stachlewski

funkcjonariusz

starszy
ogniomistrz

starszy
 operator
sprzętu
specjalnego

01.01.2000
06.11.2008

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne

15

Kamil
Mazurek

funkcjonariusz

młodszy
aspirant

starszy
ratownik

01.06.2006
31.01.2009

przeniesienie
służbowe
do KP PSP
w Rykach

16

Mariusz
Jankiewicz

funkcjonariusz

starszy
brygadier

komendant
powiatowy

01.01.2000
12.02.2009

przeniesienie
służbowe
do KG PSP

17

Lidia
Sokół

funkcjonariusz

strażak

stażysta

01.01.2009
28.02.2009

przeniesienie
służbowe
do KM PSP
miasta
stołecznego
Warszawy

18

Andrzej
Wziątek

funkcjonariusz

starszy
strażak

młodszy
technik

01.06.2007
27.04.2009

zwolnienie
na własną
prośbę

19

Andrzej
Starnowski

funkcjonariusz

starszy
ogniomistrz

dowódca
zastępu

01.01.2000
27.05.2009

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne

20

Michał
Tomasz
Stachlewski

funkcjonariusz

starszy
sekcyjny

ratownik
kierowca

26.07.2004
31.05.2009

przeniesienie
służbowe
do KW PSP
w Warszawie

21 Waldemar
Moraczewski

funkcjonariusz

aspirant sztabowy dowódca
zmiany
01.02.2000
31.07.2011

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne

22 Małgorzata
Bartosińska
pracownik
cywilny
pomocniczy
- sprzątaczka

03.01.2005
31.12.2011

rozwiązanie
umowy
o pracę
23 Katarzyna
Kosińska
pracownik
cywilny
pomocniczy
- starszy technik
wydział
operacyjny
01.11.2009
31.12.2011
rozwiązanie
umowy
o pracę
24 Wojciech
Marciniak

funkcjonariusz

ogniomistrz dowódca
zastępu

01.10.2007
31.01.2012

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne

25

Karolina
Kozak-Markevičius

funkcjonariusz

sekcyjny młodszy
technik
dyżurny
stanowiska
kierowania

01.08.2010
31.01.2012

przeniesienie
służbowe
do KM PSP
miasta
stołecznego
Warszawy

26 Adam
Stefaniak

funkcjonariusz

starszy
strażak
młodszy
ratownik

01.06.2009
31.01.2012

przeniesienie
służbowe
do Policji
27

Marzena
Starnowska

funkcjonariusz

sekcyjny starszy
technik

24.01.2003
31.03.2012

przeniesienie
służbowe
do KM PSP
miasta
stołecznego
Warszawy

28 Łukasz
Grochowski
funkcjonariusz

starszy
sekcyjny

starszy
ratownik

09.09.2006
31.05.2012

przeniesienie
służbowe
do KM PSP
miasta
stołecznego
Warszawy

29 Tomasz
Makulski
funkcjonariusz starszy
ogniomistrz
dowódca
zastępu

01.01.2003
31.05.2012

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
30 Piotr
Lewandowski
funkcjonariusz starszy
kapitan
dyżurny
operacyjny
01.06.2000
31.06.2012.

przeniesienie
służbowe
do KM PSP
miasta
stołecznego
Warszawy

31 Joanna Maria
Luzeńczyk-
Orzechowska
pracownik
służby
cywilnej
- główny
księgowy
01.07.2005.
28.12.2012.

zwolnienie
na własną
prośbę

32 Tadeusz
Wypychowski
funkcjonariusz starszy
brygadier
komendant
powiatowy

01.01.2000
14.01.2013

przeniesienie
służbowe
do KW PSP

i przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
33 Jacek
Jodłowski
funkcjonariusz brygadier zastępca
komendanta
powiatowego

11.09.2006
13.07.2013

przeniesienie
służbowe
do KW PSP

i przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
34 Robert
Kułak
funkcjonariusz aspirant
sztabowy
zastępca
dowódcy
JRG

01.07.2009
27.02.2014

przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
35 Bartosz
Karcz
funkcjonariusz st. str. młodszy
ratownik

11.09.2012
31.11.2014

przeniesienie
służbowe
do KM PSP
w Radomiu

36 Łukasz
Kosmatka
funkcjonariusz sekc. ratownik
kierowca

01.12.2008
31.03.2015

przeniesienie
służbowe
do KP PSP
w Łowiczu

37

Michał
Starnowski

funkcjonariusz

brygadier

naczelnik
wydziału
operacyjnego

01.01.2000
16.11.2015

przeniesienie
służbowe
do KG PSP

38 Robert
Łach
funkcjonariusz asp. z-ca dowódcy
zmiany
do 31.01.2016 przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
39 Grzegorz
Skrzyński
funkcjonariusz ogn. dowódca
zastępu
do 31.01.2016 przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
40 Robert
Orzechowski
funkcjonariusz st. ogn. dowódca
zastępu
do 31.01.2016 przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
41 Jan
Wojciechowski
funkcjonariusz st. ogn. dowódca
zastępu
do 31.01.2016 przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
42 Marek
Batory
funkcjonariusz ogn. dowódca
zastępu
do 31.01.2016 przejście
na zaopatrzenie
emerytalne
43 Mirosław Jasztal funkcjonariusz st. bryg. komendant
powiatowy
05.01.2013
18.05.2016
przeniesienie
służbowe
do KW PSP
44 Kamil Sławiński funkcjonariusz st. sekc. ratownik kierowca 01.02.2019
28.02.2017
przeniesienie
służbowe
do KP PSP w Płońsku

*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2016 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color