STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

AKTUALNOŚCI

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ Z FAJERWERKAMI

 

Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i Nowy Rok to czas wyjątkowy dla wielu z nas.
To czas radosnych spotkań rodzinnych oraz hucznych bali, których nieodłącznym elementem są pokazy sztucznych ogni.
Niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi prowadzić może do wypadku i skutkować uszkodzeniem ciała.
Zadbajmy aby świętowanie Nowego Roku dostarczyło niezapomnianych wrażeń w bezpiecznej atmosferze.

Decydując się na zakup materiałów pirotechnicznych pamiętaj:

* nie kupuj fajerwerków od przypadkowych osób,
* najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją,
* nie manipuluj przy fajerwerkach,
* po nieudanej próbie nigdy nie zapalaj ich po raz drugi,
* używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru,

W te dwa dni w roku tj. 31 grudnia i 1 stycznia możemy używać fajerwerków,
 pamiętając o zasadach bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem praw innych osób.
Niewłaściwe i nieuprawnione działanie może skutkować odpowiedzialnością karną,
najczęściej na zasadach określonych w Kodeksie Wykroczeń :

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami
promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu,
używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń,
na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wydz. Prewencji KSPod 4 stycznia 2008 roku jesteś  gościem aktualności

*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2013 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color