STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

REGULAMIN KP PSP

HISTORIA KP PSP

SŁUŻBA ZASTĘPCZA

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI


AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu.

W roku 2007 zakupiono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu,

przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl następujący sprzęt specjalistyczny:


Na przełomie października i listopada 2007 roku zakupione zostały:

łódź ratownicza i namiot ewakuacyjny - o zakupach tych pisaliśmy ... PATRZ TUTAJ

W grudniu 2007 roku zostały zakupione również:

 Urządzenie wysokociśnieniowe do cięcia wodą z możliwością generowania

mgły wodnej "COBRA" ... ZDJĘCIA TUTAJ - kwota dofinansowania WFOŚiGW 68 600,00 złotych

oraz

14 kompletów ubrań specjalnych - kwota dofinansowania WFOŚiGW 11 900,00 złotych (patrz zdjęcia poniżej).


Łączna wartość zakupionego sprzętu i umundurowania w 2007 roku przy dofinansowaniu Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl wyniosła 138 579,60 zł.


*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2007 "mistar72"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color