STRONA GŁÓWNA

KADRA JRG

OTWARCIE JRG

SAMOCHODY

SPRZĘT

ĆWICZENIA

ZAWODY

DZIEŃ STRAŻAKA

WYJAZDY

INSPEKCJE W JRG

KP PSP BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM STRAŻACKIEKONTROLE JRG BŁONIE

Zgodnie z Rozkazem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wg odpowiednio wcześniej przygotowanego harmonogramu, JRG na terenie kraju mają być obligatoryjnie kontrolowane przez zwierzchników. Kontrole mają odbywać się

w trakcie toku pełnienia służby, a kontroli mają być poddawane m. in. dokumentacja JRG i PSK. W ramach ćwiczenia praktycznego kontrolujący mają za zadanie sprawdzenie faktycznego przygotowania strażaków i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Kontroli mogą podlegać również inne zagadnienia służby i pracy.

 

KLIKNIJ NA ŁĄCZE PONIŻEJ I POPATRZ

 

Kontrola JRG - 27 listopada 2006 roku

 

Kontrola JRG - 15 lutego 2007 roku

 

Kontrola Problemowa KP PSP - wrzesień 2007 roku

 

Inspekcja KG PSP - listopad 2008 roku

 

Inspekcja KW PSP - październik 2010 roku


© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color