STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

AKTUALNOŚCI

KAMPINOSKI PARK NARODOWY - WSPÓLNE MANEWRY Z KP PSP SOCHACZEW

 


18 października 2012 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego odbyły się ćwiczenia współdziałania jednostek
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu sochaczewskiego oraz warszawskiego zachodniego
pod kryptonimem "Lasocin 2012". Tematem manewrów było prowadzenie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu.

Założenie zakładało powstanie pożaru w lesie mieszanym na północny wschód od miejscowości Lasocin (pow. sochaczewski)
i jego szybki rozwój zgodnie z kierunkiem wiatru tj. w głąb kompleksu leśnego.
Dodatkowym elementem ćwiczeń była ewakuacja nieprzytomnego pracownika wieży obserwacyjnej.

Ćwiczenia były dobrą okazją do sprawdzenia gotowości operacyjno-technicznej sił i środków wchodzących w skład KSRG
oraz poziomu wyszkolenia ratowników, przeprowadzenia rozpoznania operacyjnego kompleksów leśnych
i przejezdności dróg przeciwpożarowych, doskonalenia współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej
i innych podmiotów w akcji gaśniczej oraz sposobów dostarczania wody do miejsca pożaru.

Na miejscu ćwiczeń obecni byli:
- st. bryg. Paweł Kubiak - Komendant Powiatowy PSP Sochaczew z kadrą KP,
- st. bryg. Tadeusz Wypychowski - Komendant Powiatowy PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z kadrą KP,
- Andrzej Wołczyński - Członek Zarządu Powiatu warszawskiego zachodniego,
- Krzysztof Radkowski - Zastępca Wójta Gminy Kampinos,
- Piotr Szymański - Przewodniczący Rady Gminy Brochów,
- Janusz Jeziorski - Zastępca Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego z kadrą KPN,
- Włodzimierz Szaga - Główny Specjalista ds. ochrony przyrody, przeciwpożarowej i spraw obronnych KPN.
 

   

tekst: ze pochodzi ze strony www.kppspsochaczew.pl ; zdjęcia: mł. bryg. Michał Starnowski
AKTUALNOŚCI 2011


AKTUALNOŚCI 2008

AKTUALNOŚCI 2009

AKTUALNOŚCI 2010


AKTUALNOŚCI 2005

AKTUALNOŚCI 2006

AKTUALNOŚCI 2007


od 4 stycznia 2008 roku jesteś  gościem aktualności

*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2012 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color