STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

PETYCJESŁUŻBA OPERACYJNA

WYDZIAŁ OPERACYJNY

NASI LUDZIE - SYSTEM CODZIENNY

NACZELNIK

WYDZIAŁU OPERACYJNEGO

 

kpt. Kazimierz Jaworski

 

22-725-51-11 wew. 105

662-164-345

k.jaworski@kppspblonie.pl

STARSZY SPECJALISTA

 

st. sekc. Tomasz Janowski

 

22-725-51-11 wew. 108

504-107-787

t.janowski@kppspblonie.pl


POWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA

NASI LUDZIE - SYSTEM ZMIANOWY

Dyżurny Operacyjny Powiatu

 

kpt. Tomasz Słowik

22-725-51-11

pskzachod@kppspblonie.pl

Dyżurny Stanowiska Kierowania

st. ogn. Daniel Chmura

22-725-51-11

pskzachod@kppspblonie.pl

Dyżurny Stanowiska Kierowania

ogn. Jacek Ścibek

22-725-51-11

pskzachod@kppspblonie.pl

Dyspozytor

ogn. Wojciech Jaworski

22-725-51-11

pskzachod@kppspblonie.pl

Dyspozytor

mł. ogn. Piotr Kanut

22-725-51-11

pskzachod@kppspblonie.pl


NASZA DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁ W CIĄGŁEJ ROZBUDOWIE


 Wydział Operacyjny realizuje zadania z zakresu planowania operacyjnego i szkolenia, w ramach których zajmuje się analizowaniem stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz przygotowania jednostek Straży Pożarnych do prowadzenia działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ramach działań planistycznym zadaniem wydziału jest:

- opracowywanie planów ratowniczych dla obszaru powiatu warszawskiego zachodniego,
- opracowywanie procedur postępowania i organizacji akcji ratowniczych,
- współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w zakresie opracowania planów reagowania kryzysowego,
- organizacja współdziałania w czasie działań ratowniczo-gaśniczych podmiotów dysponujących sprzętem specjalistycznym,
- organizowanie pracy Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP,
- organizacja łączności alarmowania i współdziałania jednostek Straży pożarnych i innych podmiotów ratowniczych,
- współdziałanie z Komendantami Gminnymi oraz Naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP,
- organizacja odwodów operacyjnych,
- określenie zasad funkcjonowania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczego na obszarze powiatu.

W ramach działalności szkoleniowej realizowane są następujące zadania:

- organizacja i udział w szkoleniach strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- organizacja i nadzorowanie ćwiczeń oraz manewrów jednostek Straży Pożarnej na obiektach i obszarach leśnych,
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych.

W ramach organizacji i nadzoru operacyjnego:

- organizowanie odpraw okresowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- przeprowadzenie inspekcji gotowości operacyjno - technicznej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej.


RECERTYFIKACJA - MEDYCZNE - 201 PYTAŃ I ODPOWIEDZI


DRUKI DLA OSP

PROGRAM SZKOLENIA CZŁONKÓW OSP

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS ORGANIZOWANY PRZEZ KP PSP

PRZYKŁADOWY DRUK ZWOLNIENIA (USPRAWIEDLIWIENIA) CZŁONKA OSP


PRZYKŁADOWE MATERIAŁY DO SZKOLEŃ OSP

*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color