STRONA GŁÓWNA

KADRA JRG

OTWARCIE JRG

SAMOCHODY

SPRZĘT

ĆWICZENIA

ZAWODY

DZIEŃ STRAŻAKA

WYJAZDY

INSPEKCJE W JRG

KP PSP BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM STRAŻACKIEOTWARCIE JRG BŁONIE

                   W dniu 11 lutego 2005 o godz. 1400  odbyła się uroczysta zbiórka  z okazji uruchomienia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu oraz poświęcenia samochodów i sprzętu pożarniczego tej nowej jednostki  woj. mazowieckiego. Uroczystości te powiązane zostały z obchodami 5-cio lecia istnienia Komendy Powiatowej PSP w powiecie warszawskim zachodnim oraz zakończenia I etapu budowy strażnicy.

W uroczystościach udział wzięli: Wojewoda Mazowiecki  - Leszek Mizieliński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP  - nadbrygadier Wiesław Leśniakiewicz, Starosta Powiatu - Jan Żychliński, Kapelan Strażaków Mazowieckich - st. kpt. ks. Krzysztof Jackowski oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, Komend Powiatowych i  Miejskich  PSP  powiatów sąsiednich,  lokalnych władz samorządowych oraz służb, inspekcji i straży.

    Lokalizacja i umiejscowienie Komendy  Powiatowej PSP i JRG dla powiatu warszawskiego zachodniego właśnie w Błoniu oprócz ww. uwarunkowań określona została na podstawie wielu analiz, ocen występujących tu zagrożeń, statystyk i geografii  występowania zdarzeń wymagających podejmowania działań ratowniczych.

                  W piątą  rocznicę powołania Komendy w wyniku osobistego zaangażowanie kolejnych Wojewodów i Starostów, Komendantów Wojewódzkich PSP, Wójta Miasta i Gminy Błonie, Radnych i w końcu samego Komendanta Powiatowego PSP udało się uruchomić JRG i zakończyć I etap budowy strażnicy. Jej aktualne wyposażenie stwarza  już obecnie możliwość utworzenie tu również nowoczesnego zintegrowane Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego /CPR/.
                  Powstała Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza PSP dysponuje obecnie 7 samochodami pożarniczymi, / 3 gaśniczymi, 2 operacyjnymi, drabiną mechaniczną SD 44, samochodem kwatermistrzowskim /, zestawami hydraulicznych narzędzi ratowniczych, zestawami walizek ratownictwa medycznego i odpowiednio przeszkolonymi w tym zakresie ratownikami.

Na zdjęciu: /w pierwszym rzędzie/ Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Mariusz Jankiewicz. /w drugim rzędzie od lewej / Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, nadbrygadier / w st. spoczynku / Roman Kaźmierczak, Starosta Powiatu Jan Żychliński

                     W trakcje uroczystości: Wojewoda Mazowiecki  L. Mizieliński bardzo wysoko  ocenił dotychczasową działalność władz samorządowych powiatu przy tworzeniu Komendy życząc jednocześnie wszystkim zainteresowanym szybkiego zakończenia i oddania do eksploatacji całego obiektu strażnicy.
              
Mazowiecki Komendant Wojewódzki  nadbryg. W. Leśniakiewicz podsumował  dotychczasową działalność Komendy i  jej wkład w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu działalność  operacyjną i profilaktykę pożarową.  Szczególnie wyróżnił Komendanta  Powiatowego PSP st. bryg. M. Jankiewicza za zaangażowanie i b. duży wkład pracy w tworzeniu i funkcjonowaniu tej jednostki.
                Starosta Powiatu  J. Żychliński  dziękując  za pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów Powiatu apelował również o dalsze wsparcie mające na celu jak najszybsze zakończenie całej inwestycji.

Załoga JRG Błonie

Kapelan Strażaków Mazowieckich st. kpt. ks. Prałat K. Jackowski  święcąc pomieszczenia strażnicy JRG, sprzęt i pojazdy pożarnicze błogosławił Wszystkim zgromadzonym. Życzył jak najmniejszej ilości interwencji, a także  takiej same ilość powrotów z akcji w zdrowiu jak wyjazdów do zdarzeń.

               Głos zabrał również nadbryg. R. Kaźmierczak / były Komendant Wojewódzki PSP woj. mazowieckiego/ , który w kilku słowach przedstawił genezę i problemy uruchomienia inwestycji budowy strażnicy i powołania tej KP PSP.

Uroczystą zbiórkę  zakończył meldunek bryg. T. Wypychowskiego - Dowódcy JRG  - złożony nadbryg. W. Leśniakiewiczwi   Mazowieckiemu  Komendantowi Wojewódzkiemu PSP o przyjęciu służby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Błoniu, Komendant odpowiedział służba została rozpoczęta”

Goście na PSK


zobacz również
 

Komendant Wojewódzki nadbryg. Ryszard Psujek odwiedził Naszą JRG


© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color