STRONA GŁÓWNA

ZARZĄD POWIATOWY

GMINA BŁONIE

GMINA IZABELIN

GMINA KAMPINOS

GMINA LESZNO

GMINA ŁOMIANKI

GMINA OŻARÓW MAZ.

GMINA STARE BABICE

WYJAZDY DO ZDARZEŃ

INSPEKCJE GOTOWOŚCI

UROCZYSTOŚCI OSP

SZKOLENIA I ĆWICZENIA

ZAWODY OSP

LIGA PIŁKARSKA

" ZARZĄD POWIATOWY ZOSP R.P."

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP R.P.

w Powiecie Warszawskim Zachodnim

dh ANDRZEJ WASILEWSKI

kontakt z Prezesem Powiatowym

poprzez Powiatowe Stanowisko kierowania - tel. 22-725-51-11


Kapelan Powiatowy

Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej

ks. Prałat TADEUSZ JAWORSKI

kontakt z Kapelanem Powiatowym

poprzez Powiatowe Stanowisko kierowania - tel. 22-725-51-11


Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP R.P.

Prezes - Andrzej Wasilewski

Wiceprezes - Piotr Jakub Pniewski

Wiceprezes - Michał Starnowski

Sekretarz - Włodzimierz Żabka

Skarbnik - Andrzej Makulski


Powiatowa Komisja Rewizyjna ZOSP R.P.

Przewodnicząca - Barbara Świerczyńska

Sekretarz - Ryszard Antosik

Członek Komisji - Paweł Latoszek


Delegaci na Zjazd Wojewódzki ZOSP R.P.

Andrzej Wasilewski, Jacek Andrzejczak


Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP R.P.
 

Wasilewski Andrzej Kopeć Paweł Perzyna Adrian
Szmith Andrzej Mostek Bogdan Gierski Edward
Radkowski Krzysztof Lipiński Marek Słomski Jerzy
Bojanowski Jan Makulski Andrzej Starnowski Michał
Tomczak Jacek Fedoryk Henryk Wiśniewski Wojciech
Drabińska Dorota Pniewski Piotr Jakub Łach Bogdan
Kenig Adam Żabka Włodzimierz Bicz Arkadiusz
Pruski Tadeusz Dobrogost Jan Białecki Paweł
Sandomierski Jan Wasilewski Jacek Rafalski Zbigniew


STRONA KP PSP BŁONIE

FORUM STRAŻACKIE

STRONA JRG BŁONIE


*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color