STRONA GŁÓWNA

ZARZĄD POWIATOWY

GMINA BŁONIE

GMINA IZABELIN

GMINA KAMPINOS

GMINA LESZNO

GMINA ŁOMIANKI

GMINA OŻARÓW MAZ.

GMINA STARE BABICE

WYJAZDY DO ZDARZEŃ

INSPEKCJE GOTOWOŚCI

UROCZYSTOŚCI OSP

SZKOLENIA I ĆWICZENIA

ZAWODY OSP

LIGA PIŁKARSKA

" WYNIKI INSPEKCJI (PRZEGLĄDÓW) OSP "

Kontrole odbywały się w godzinach 10.00 - 15.30

Ogólną punktową ocenę inspekcji stanowiła suma punktów uzyskanych podczas oceny poszczególnych działów.

1 Alarmowanie OSP (0-10 pkt)
2 Gotowość ratowników OSP (0-10 pkt)
3 Gotowość (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu rat. i sprzętu łączności (0-10 pkt)
4 Dokumentacja (0-5 pkt)
5 Ćwiczenie (0-15pkt)

RAZEM:

(0-50pkt)

Ocena końcowa inspekcji ustalana była na podstawie uzyskanych punktów wg poniższej tabeli:

Punktacja Ocena
44 – 50 pkt. bardzo dobry 5
35 – 43  pkt. dobry 4
26 – 34 pkt. dostateczny 3
0 – 25 pkt. niedostateczny 2

Oceny uzyskane podczas Inspekcji Gotowości Operacyjno Technicznej - JESIEŃ 2013.
Szczegółowe sprawozdania przesłane zostały do Urzędów Miast i Gmin na terenie PWZ.

Lp. Jednostka OSP Gmina Punkty OCENA OGÓLNA
1. Błonie Błonie 48 bardzo dobra
2. Bieniewice Błonie 48 bardzo dobra
3. Bieniewo Błonie 48 bardzo dobra
4. Górna Wieś Błonie 48 bardzo dobra
5. Izabelin Izabelin 48 bardzo dobra
6. Laski Izabelin 48 bardzo dobra
7. Kampinos Kampinos 48 bardzo dobra
8. Strzyżew Kampinos 48 bardzo dobra
9. Stare Gnatowice Kampinos 49 bardzo dobra
10. Zawady Kampinos 46 bardzo dobra
11. Wiejca Kampinos 45 bardzo dobra
12. Szczytno Kampinos 45 bardzo dobra
13. Leszno Leszno 48 bardzo dobra
14. Czarnów Leszno 48 bardzo dobra
15. Zaborów Leszno 48 bardzo dobra
16. Łubiec Leszno 46 bardzo dobra
17. Gawartowa Wola Leszno 46 bardzo dobra
18. Łomianki Łomianki 48 bardzo dobra
19. Dziekanów Polski Łomianki 46 bardzo dobra
20. Ożarów Maz. Ożarów Maz. 50 bardzo dobra
21. Święcice Ożarów Maz. 47 bardzo dobra
22. Stare Babice Stare Babice 48 bardzo dobra
23. Borzęcin Duży Stare Babice 48 bardzo dobra

Trzy zdjęcia poglądowe z Inspekcji gotowości bojowej
przeprowadzonej w OSP Borzęcin Duży w dniu 30 października 2013 roku


WYNIKI Z WIOSNY 2012 ZNAJDZIESZ ... TUTAJ


Wyniki z jesieni 2012 znajdziesz ... TUTAJ

Wyniki za 2011 rok znajdziesz ... TUTAJ

Wyniki za 2010 rok znajdziesz ... TUTAJ

Wyniki za 2009 rok znajdziesz ... TUTAJ

Wyniki za 2008 rok znajdziesz ... TUTAJSTRONA KP PSP BŁONIE

FORUM STRAŻACKIE

STRONA JRG BŁONIE


*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color