STRONA GŁÓWNA

ZARZĄD POWIATOWY

GMINA BŁONIE

GMINA IZABELIN

GMINA KAMPINOS

GMINA LESZNO

GMINA ŁOMIANKI

GMINA OŻARÓW MAZ.

GMINA STARE BABICE

WYJAZDY DO ZDARZEŃ

INSPEKCJE GOTOWOŚCI

UROCZYSTOŚCI OSP

SZKOLENIA I ĆWICZENIA

ZAWODY OSP

LIGA PIŁKARSKA

" WYNIKI INSPEKCJI (PRZEGLĄDÓW) OSP "

Kontrole odbywały się w godzinach 10.00 - 15.30

Ogólną punktową ocenę inspekcji stanowiła suma punktów uzyskanych podczas oceny poszczególnych działów.

1 Alarmowanie OSP (0-10 pkt)
2 Gotowość ratowników OSP (0-10 pkt)
3 Gotowość (stan techniczny) pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu rat. i sprzętu łączności (0-10 pkt)
4 Dokumentacja (0-5 pkt)
5 Ćwiczenie (0-15pkt)

RAZEM:

(0-50pkt)

Ocena końcowa inspekcji ustalana była na podstawie uzyskanych punktów wg poniższej tabeli:

Punktacja Ocena
44 – 50 pkt. bardzo dobry 5
35 – 43  pkt. dobry 4
26 – 34 pkt. dostateczny 3
0 – 25 pkt. niedostateczny 2

Oceny uzyskane podczas Inspekcji Gotowości Operacyjno Technicznej - JESIEŃ 2012.
Szczegółowe sprawozdania przesłane zostały do Urzędów Miast i Gmin na terenie PWZ.

Lp. Jednostka OSP Gmina Punkty Uwagi OCENA OGÓLNA
1. Błonie Błonie 50 - bardzo dobra
2. Bieniewice Błonie 48 - bardzo dobra
3. Bieniewo Błonie 48 - bardzo dobra
4. Górna Wieś Błonie 44 - bardzo dobra
5. Izabelin Izabelin 48 - bardzo dobra
6. Laski Izabelin 50 - bardzo dobra
7. Kampinos Kampinos 44 - bardzo dobra
8. Strzyżew Kampinos 48 - bardzo dobra
9. Stare Gnatowice Kampinos 48 - bardzo dobra
10. Zawady Kampinos 48 - bardzo dobra
11. Wiejca Kampinos 49 - bardzo dobra
12. Szczytno Kampinos 42 ocena obniżona
za stan blacharsko-lakierniczy
i mechaniczny samochody pożarniczego
dobra
13. Leszno Leszno 46 - bardzo dobra
14. Czarnów Leszno 40 ocena obniżona
za nieprawidłowe wykonanie
ćwiczenia praktycznego
dobra
15. Zaborów Leszno 49 - bardzo dobra
16. Łubiec Leszno 42 ocena obniżona
za nieprawidłowe wykonanie
ćwiczenia praktycznego
dobra
17. Gawartowa Wola Leszno 44 - bardzo dobra
18. Łomianki Łomianki 50 - bardzo dobra
19. Dziekanów Polski Łomianki 44 - bardzo dobra
20. Ożarów Maz. Ożarów Maz. 50 - bardzo dobra
21. Święcice Ożarów Maz. 30 ocena obniżona
za nieprawidłowe przygotowanie sam. bojowych
oraz nieprawidłowe wykonanie ćwicz. praktycznego
dostateczna
22. Stare Babice Stare Babice 48 - bardzo dobra
23. Borzęcin Duży Stare Babice 46 - bardzo dobra

Dwa zdjęcia poglądowe z Inspekcji przeprowadzonej
w OSP Stare Babice w dniu 30 października  2012 roku


Wyniki z wiosny 2012 znajdziesz ... TUTAJ

Wyniki za 2011 rok znajdziesz ... TUTAJ

Wyniki za 2010 rok znajdziesz ... TUTAJ

Wyniki za 2009 rok znajdziesz ... TUTAJ

Wyniki za 2008 rok znajdziesz ... TUTAJSTRONA KP PSP BŁONIE

FORUM STRAŻACKIE

STRONA JRG BŁONIE


*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2013 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color