FORUM DYSKUSYJNE  STRONA GŁÓWNA  AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE NA TEMAT DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNEJ

NA WYPADEK OGNISK ZJADLIWEJ PTASIEJ GRYPY

(krótki opis i fotorelacja)

13 grudnia 2007 roku o godz. 18.00 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim odbyła się pierwsza część
"Szkolenia Strażaków OSP z terenu wyznaczonych gmin na temat działań straży pożarnej podczas zwalczania ognisk zjadliwej grypy ptaków".

Zebrani dowiedzieli się m. in. do jakich są przewidziani działań. Warto zaznaczyć, że jeszcze do niedawna zadania straży pożarnej
(PSP i włączonych do KSRG) miały się ograniczyć do budowania mat dezynfekcyjnych (patrz slajd nr 6) i nadzoru, kontroli ruch pojazdów
przy matach. Od 10 grudnia 2007 roku na podstawie "Aneksu do załącznika nr 1 do Ramowej procedury działań jednostek PSP i KSRG wspomagających służby weterynaryjne podczas zdarzeń z podejrzeniem występowania i likwidacją ognisk zjadliwej grypy ptaków"
również strażacy mogą zostać zadysponowani do usuwania uśmierconych ptaków. Strażacy z JRG Błonie już dwukrotnie
(łącznie 8 funkcjonariuszy uczestniczyli w takich działaniach na terenie powiatu żuromińskiego.

Poniżej treść aneksu

podejmowane czynności

czynności podejmowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

pomoc wyspecjalizowanym ekipom w usuwaniu uśmierconych ptaków

po udokumentowanym wyczerpaniu możliwości organizacyjny, finansowych i logistycznych województwa w zakresie usuwania uśmierconych ptaków z kurników w miejsca i w sposób wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii wojewoda, po uzgodnieniu z właściwym terenowo komendantem wojewódzkim PSP i wojewódzkim inspektorem Sanitarnym MSWiA, określa możliwe do wykorzystania siły i środki ksrg, które mogą być zadysponowane z uwzględnieniem zachowania właściwego poziomu realizacji ustawowych zadań przez podmioty ksrg (gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, medyczne).


FOTORELACJA ZE SZKOLENIA


trwa szkolenie

połączony z wymianą spostrzeżeń

zebrani mieli mnóstwo pytań

prowadzący - Maciej Wierzchoń

wszyscy słuchali z zaciekawieniem

przykładowy, szkoleniowy slajd

Opracował:
st. kpt. Michał Starnowski - KP PSP w powiecie warszawskim zachodnim