STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

REGULAMIN KP PSP

HISTORIA KP PSP

SŁUŻBA ZASTĘPCZA

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

"SLP-2009"AKTUALNOŚCI

ZJAZD POWIATOWY WŁADZ ZOSP R.P. I STRAŻACKA WIGILIA

 


16 grudnia 2011 roku o godz. 15.30 rozpoczął się III Powiatowy Zjazd Delegatów
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.
W obradach uczestniczyli delegacji OSP, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Powiatowego
i Powiatowej Komisji Rewizyjnej, Kapelan Powiatowy ZOSP R.P. i PSP, Komendant Powiatowy PSP i Jego Zastępca,
przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego i gminnego
oraz przedstawiciele władz krajowych i wojewódzkich ZOSP R.P.

Zjazd Powiatowy obywał się zgodnie z obowiązującym Statutem. Sprawozdania przedstawili dh Andrzej Wasilewski
- ustępujący Prezes ZOP ZOSP R.P. i dh Barbara  Świerczyńska - Przewodnicząca Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi przyszła pora na dokonanie
wyboru nowych władz Związku. Do grona delegatów dokooptowano Wicestarostę PWZ - Pawła Białeckiego
i Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w PWZ - bryg. Jacka Jodłowskiego.

Ukonstytuowania się nowego Zarządu dokonano bardzo sprawnie. Jedyna kandydatura druha Andrzeja Wasilewskiego
została poparta jednogłośnie, podobnie jednogłośnie wybrano pozostałych członków Prezydium.
Na kadencję 2011 - 2015 wybrano: Prezes ZOP ZOSP R.P. - dh Andrzej Wasilewski;
Wiceprezesi: dh Piotr Jakub Pniewski i dh Michał Starnowski; Sekretarz - dh Włodzimierz Żabka, Skarbnik - dh Andrzej Makulski.


dh Andrzej Wasilewski - Prezes ZOP ZOSP R.P. w PWZ


od lewej: Skarbnik - Andrzej Makulski, Sekretarz - Włodzimierz Żabka, Prezes - Andrzej Wasilewski,
Wiceprezes - Piotr Jakub Pniewski, Kapelan Powiatowy - ks. Tadeusz Jaworski, Wiceprezes - Michał Starnowski

Powiatową Komisję Rewizyjną będą tworzyć: Przewodnicząca Powiatowej Komisji Rewizyjnej - dh Barbara Świerczyńska;
Sekretarz Pow. Kom. Rew. - dh Ryszard Antosik; Członek Pow. Kom. Rew. - dh Paweł Latoszek.


od lewej: Sekretarz PKR - Ryszard Antosik; Przewodnicząca PKR - Barbara Świerczyńska, Członek PKR - Paweł Latoszek


Po zakończeniu Zjazdu w obecności Starosty PWZ Jana Żychlińskiego, zaproszonych gości i strażaków OSP
przystąpiono do wigilijnego spotkania. Nie zabrakło modlitwy, zaśpiewano również kolędę,
poczym wszyscy przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.
Miło było również zasiąść do wigilijnej wieczerzy.

opis: Michał Starnowski; zdjęcia: Michał Starnowski, Michał Kos
od 4 stycznia 2008 roku jesteś  gościem aktualności

*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2011 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color